Położnictwo


  • Prowadzenie ciąży
  • Ultrasonografia ciąży - badanie I trymestru i test PAPP-A
  • Badanie II trymestru z oceną serca płodu
  • Badanie III trymestru

Prowadzenie ciąży


W gabinecie Medifemme opieka położnicza prowadzona jest zgodnie z zaleceniami PTG. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne opracowało rekomendacje obejmujące m.in. prowadzenie ciąży prawidłowej. Nadrzędnym celem tych rekomendacji jest doskonalenie standardów opieki medycznej nad kobietą ciężarną.

Sama kobieta powinna wiedzieć, że na zdrowie jej potomstwa bezpośredni wpływ mają jej zachowania pro-zdrowotne przed zajściem w ciążę. W okresie minimum 2 miesięcy przed ciążą powinna ona codziennie przyjmować kwas foliowy w dawce profilaktycznej 0,4mg/dobę, jod 200 ug oraz 2000 jednostek witaminy D3 jako zapobieganie powstawaniu dużych wad rozwojowych u płodu (np. rozszczep kręgosłupa, wady serca).

Powinna uzyskać informację dotyczącą ewentualnej konieczności zmiany trybu życia i stanowiska pracy oraz eliminacji używek (alkohol, papierosy, narkotyki).

Rekomendacje wg PTG opieki w ciąży niepowikłanej

Termin badania Zakres badania Badania diagnostyczne i profilaktyczne
Do 10 tygodnia ciąży – pożądane jest aby pierwsza wizyta odbyła się między 7 a 8 tygodniem ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
4. Badanie cytologiczne.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Badanie piersi (palpacyjne).
7. Określenie wzrostu i masy ciała.
8. Ocena ryzyka ciążowego.
9. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
Badania obowiązkowe:
1. Grupa krwi i Rh.
2. Przeciwciała odpornościowe.
3. Morfologia krwi.
4. Badanie ogólne moczu.
5. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
6. VDRL.
Badania zalecane:
1. Konsultacja lekarza stomatologa.
2. Badanie HIV, HCV, badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM), różyczki.
11 – 14 t.c. 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie ginekologiczne.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4. Pomiar masy ciała.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
7. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
Badania obowiązkowe:
1. Badanie ultrasonograficzne 11-13,6 tyg
Badania zalecane:
1. Badanie w kierunku wad
uwarunkowanych genetycznie (test podwójny – PAPP-A+βHCG)
2. Badanie ogólne moczu.
15-20 t.c. 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie ginekologiczne
3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
5. Pomiar masy ciała.
6. Ocena ryzyka ciążowego.
7. Kształtowanie zdrowego stylu życia
Badania obowiązkowe:
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Przeciwciała anty-Rh.
Badania zalecane:
1. Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test potrójny – βHCG, Estriol, AFP) jeśli nie był wykonany test I-go trymestru
21-26 t.c. 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
5. Pomiar masy ciała.
6. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
7. Ocena ryzyka ciążowego.
8. Kształtowanie zdrowego stylu życia
Badania obowiązkowe:
1. Badanie stężenia glukozy po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24-28 t.c.).
2. Badanie ultrasonograficzne.
3. Badanie ogólne moczu.
Badania zalecane:
1. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.
27-32 t.c. 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie ginekologiczne
3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
4. Ocena czynności serca płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego we krwi.
6. Pomiar masy ciała.
7. Ocena ryzyka ciążowego.
8. Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.
Badania obowiązkowe:
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Przeciwciała odpornościowe.
4. Badanie ultrasonograficzne.
33-37 t.c. 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze.
3. Ocena wymiarów miednicy.
4. Badanie we wzierniku i zestawione.
5. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
6. Ocena czynności serca płodu.
7. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
8. Pomiar masy ciała.
Badania obowiązkowe:
1. Badanie ogólne moczu.
2. Morfologia krwi.
Badania zalecane:
1. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiemzakażenia: VDRL, HIV, HCV.
2. Posiew w kierunku paciorkowców β-hemolizujących. tzw GBS
38-39 t.c. 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego.
5. Pomiar masy ciała.
Badania obowiązkowe:
1. Badanie ogólne moczu.
Po 40 t.c. 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze.
3. Badanie we wzierniku i zestawione.
4. Ocena czynności serca płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Pomiar masy ciała.
Badania zalecane:
1. Badanie ultrasonograficzne z oceną masy płodu.
2. Badanie KTG.