Marzenna Lemiec-Brzóska


Jest absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, posiada tytuł specjalisty ginekologii i położnictwa (II stopień specjalizacji). Obecnie pracuje w oddziale ginekologii i położnictwa II stopnia referencyjności (czyli przygotowanym do opieki nad wcześniakami) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, przy ulicy Medycznej 19. Wiele lat kształciła się wykonywała badania echo serca płodu w Poradni Perinatologii i Echokardiografii Płodowej Kliniki Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem Prof dr hab Joanny Szymkiewicz-Dangel i nadal poszerza i doskonali swoje umiejętności w tej dziedzinie. Systematycznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych kursach z echokardiografii plodowej i diagnostyki wad płodu.

Posiada Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania badań USG. Certyfikat uzyskuje się po zdaniu egazaminu teoretycznego i praktycznego (wykonanie kilkunastu badań USG położniczych i ginekologicznych w obecności komisji). Certyfikat nie jest stały. Wymaga odnawiania poprzez udokumentowane pobyty na kursach i kongresach ultrasonografii.

Posiada certyfikat Fetal Medicine Foundation z Londynu, uprawniający do oceny ryzyka aneuploidii u płodu. Program pomiarów przezierności karkowej, kości nosowej, przepływu w zastawkach serca płodu - dla celów badań przesiewowych w pierwszym trymestrze ciąży podlega regularnej, okresowej kontroli Fundacji Medycyny Płodowej Prof K Nicolaidesa z Londynu. Zewnętrzna coroczna kontrola zapewnia odpowiedni poziom badań, porównywalny z innymi ośrodkami na świecie. Dopiero pozytywna opinia jakości wykonywanych badań uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Marzenna Lemiec-Brzóska - ZnanyLekarz.pl