Bartłomiej Morawski


Kierunek lekarski ukończył na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, po czym uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. Od początku zawodowej drogi związany jest, i także obecnie pracuje, w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. W 2019 r. ukończył drugie szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii onkologicznej. Ze względu na nieprzerwaną pracę z chorymi onkologicznie stale poszerza swoje umiejętności diagnostyki nowotworów przy pomocy USG piersi, jamy brzusznej, tarczycy i naczyń krwionośnych. Posiada certyfikaty ukończenia kursów z przeprowadzania tych badań. Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem chirurgicznym zmian skórnych.

Systematycznie uczestniczy w sympozjach oraz kursach praktycznych z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz ultrasonografii.

Jest aktywnym chirurgiem stale wykonującym liczne procedury zabiegowe na bloku operacyjnym.

Bartłomiej Morawski - ZnanyLekarz.pl