Ryszard Brzóska


Jest absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, posiada tytuł specjalisty ginekologii i położnictwa (II stopień specjalizacji). Od momentu rozpoczęcia pracy zawodowo związany z Płockiem oraz, w ostatnich latach, z Sierpcem. Wielokrotnie uczestniczył i uczestniczy na bieżąco w kursach ultrasonograficznych, operacji laparoskopowych, operacji i diagnostyki histeroskopowej (stosowanych m.in. w diagnostyce i leczeniu niepłodności, stanów przednowotworowych endometrium). Ceni sobie rzetelną wiedzę i pomoc udzielaną choremu. Posiada Certyfikat Umiejętności z ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Certyfikat Umiejętności z Kolposkopii.

Posiada certyfikat Fetal Medicine Foundation z Londynu, uprawniający do oceny ryzyka aneuploidii u płodu. Program pomiarów przezierności karkowej dla celów badań przesiewowych w pierwszym trymestrze ciąży podlega regularnej, okresowej kontroli Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu. Zewnętrzna kontrola jakości jest bardzo ważna i zapewnia odpowiedni poziom badań, porównywalny z innymi ośrodkami na świecie.

Technologia Kryptor, technologia Delphi są stosowane przez Fundację Medycyny Płodowej z Londynu dla przesiewowych badań prenatalnych w połączeniu z oceną NT (przezierności karkowej). Poziomy białka PAPP-A i B-HCG w połączeniu z badaniem przezierności karkowej, ponieważ udowodniono na dużych grupach pacjentek, że badanie to wykrywa ok. 90% przypadków zespołu Downa pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży w populacji ogólnej.